Pupuk Majemuk

LAO YING

MESTIBIRU 16/16/16

MESTIBIRU merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur N, P dan K, berbentuk butiran (granule).

Kandungan Unsur Hara

 • 16% Nitrogen (9% Amonium, 7% Nitrat)

 • 16% Fosfat (Mono Amonium Fosfat / MAP)

 • 16% Kalium Oksida

 • Plus unsur Mikro Chelated: CaO, MgO, S, B, Cu, Zn

FUNGSI MESTIBIRU :
· Sebagai pupuk susulan.
· Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman akar, batang dan daun yang lebih cepat.
· Hara yang seimbang membuat pertumbuhan tanaman lebih kuat dan kokoh.
· Hara yang seimbang membuat pertumbuhan tanaman di awal lebih seragam.

KEUNGGULAN MESTIBIRU :
· Unsur hara cepat diserap.
· Warna biru merata sampai ke dalam.
· Posfat yang berkualias tinggi.
· Butiran keras tidak mudah lembek.
· Residu lebih sedikit.
· Mengandung unsur mikro.

MESTI-BOMBER 19/9/19

MESTI-BOMBER merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur N, P dan K, berbentuk butiran (granule).

Kandungan Unsur Hara

 • 19% Nitrogen (10% Amonium, 9% Nitrat)

 • 9% Fosfat (Mono Amonium Fosfat / MAP)

 • 19% Kalium Oksida

 • Plus unsur Mikro Chelated: CaO, MgO, S, B, Cu, Zn

FUNGSI MESTI-BOMBER :
· Sebagai pupuk susulan.
· Mempercepat pertumbuhan tanaman dan hijau daun.
· Kandungan N dan K yang tinggi cocok untuk tanaman sayuran dan pangan.
· Tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit.

KEUNGGULAN MESTI-BOMBER :
· Unsur hara cepat diserap.
· Total hara tinggi 47%.
· Kandungan amonium dan nitrat sangat tinggi.
· Hara yang seragam setiap butiran.
· Butiran keras tidak mudah lembek.
· Residu lebih sedikit.

MESTIHIJO 15/10/20

MESTIHIJO merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur N, P dan K, berbentuk butiran (granule).

Kandungan Unsur Hara

 • 15% Nitrogen (8% Amonium, 7% Nitrat)

 • 10% Fosfat (Mono Amonium Fosfat / MAP)

 • 20% Kalium Oksida

 • Plus unsur Mikro Chelated: CaO, MgO, S, B, Cu, Zn

FUNGSI MESTIHIJO :
· Sebagai pupuk susulan.
· Mencegah bunga dan buah rontok.
· Mempercepat pembesaran buah dan umbi.
· Tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit.

KEUNGGULAN MESTIHIJO :
· Unsur hara cepat diserap.
· Warna hijau merata sampai ke dalam.
· Posfat yang berkualitas tinggi.
· Butiran keras tidak mudah lembek.
· Residu lebih sedikit.
· Mengandung unsur mikro.

MESTIFOSKA 15/15/15

MESTIFOSKA merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur N, P dan K, berbentuk butiran (granule).

Kandungan Unsur Hara

 • 15% Nitrogen

 • 15% Fosfat (Mono Amonium Fosfat / MAP)

 • 15% Kalium Oksida

 • Plus unsur Mikro Chelated: CaO, MgO, S, B, Cu, Zn

FUNGSI MESTIFOSKA :
· Sebagai pupuk dasar.
· Merangsang pertumbuhan akar lebih cepat.
· Dapat digunakan sebagai pupuk susulan dengan jarak aplikasi per bulan atau per 2 minggu.

KEUNGGULAN MESTIFOSKA :
· Unsur hara bisa tahan lebih lama.
· Mengandung unsur MIKRO CHELATED TE.
· Posfat yang berkualitas tinggi.
· Butiran seragam.
· Butiran tidak mudah lembek.

MESTIFOS

MESTIFOS merupakan pupuk Amonium Posfat Sulfat yang mengandung N, P, S dan berbentuk butiran (granule).

Kandungan Unsur Hara

 • 15% Nitrogen (100% Amonium)

 • 20% Fosfat

 • 12% Sulfur

FUNGSI MESTIFOS :
· Sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan.
· Merangsang perakaran.
· Merangsang pembungaan.
· Membuat aroma yang lebih kuat, seperti memberikan aroma yang lebih pedas pada bawang dan aroma jeruk yang lebih pekat.

KEUNGGULAN MESTIFOS :
· Nitrogen mudah diserap.
· Kehilangan nitrogen lebih sedikit.
· Posfat mudah diserap.
· Nitrogen, Posfat dan Sulfur dapat diserap bersamaan.
· Berbentuk butiran (granule).
· Butiran tidak mudah lembek.

MESTI-KP

MESTI-KP merupakan pupuk Mono Kalium Posfat yang mengandung K dan P serta berbentuk kristal.

Kandungan Unsur Hara

 • 52% P2O5

 • 34% K2O

FUNGSI MESTI-KP :
· Sebagai pupuk susulan dengan cara ditabur atau disemprot pada daun
· Mencegah bunga rontok dan merangsang pembungaan.
· Mempercepat pembesaran buah dan umbi.
· Tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit.

KEUNGGULAN MESTI-KP :
· Larut sempurna di air.
· Mudah diserap.
· Dapat di semprotkan pada daun.
· Dapat dicampur dengan insektisida.

MESTIDAP

Kandungan Unsur Hara

 • 18% Nitrogen (100% Amonium)

 • 40% P2O5

Deskripsi Produk

 • Nitrogen dalam bentuk amonium mudah di serap.

 • MESTIDAP untuk merangsang perakaran dan pembungaan.

Controlled Release Fertilizer (CRF)

EMCOTE

Emcote merupakan pupuk Controlled Release Fertilizer (CRF) atau pupuk pelepasan hara terkendali berbentuk butiran (granule).

Terdiri dari 2 jenis varian yaitu :

 • EMCOTE 15-15-6-4+TE (untuk pre nursery, main nursery dan TBM 1)

 • EMCOTE 13-6-27-2+TE (untuk main nursery dan TBM 1)

Fungsi EMCOTE
· Sebagai pupuk di bibitan
· Sebagai pupuk tanam di lapangan
· Dapat digunakan sebagai pupuk rutin secara berkala
· Menyediakan unsur hara secara terus menerus sehingga dapat diserap tanaman setiap saat

Keunggulan EMCOTE
· Unsur hara tersedia selama 9-12 bulan.
· Unsur hara tersedia setiap saat sesuai kebutuhan tanaman.
· Pertumbuhan tanaman lebih seragam.
· Hemat biaya aplikasi pupuk.
· Hemat waktu kerja, hanya sekali aplikasi pemupukan.
· Penyediaan unsur hara yang berkelanjutan.
· Mengurangi kehilangan unsur hara akibat penguapan, pencucian oleh air hujan dan aktivitas mikroba tanah.
· Mengurangi resiko toksisitas (keracunan) pupuk pada tanaman di bibitan dan pada saat pindah tanam ke lapangan.

NPK Compound 15/15/6/4

NPK Compound 12/12/17/2+TE

Hi-Kay Plus 13/6/27/4+0.65%B

Hi-Kay Bio (Hi-Kay Plus+Nutrismart)


PEAT-Kay Plus 7-6-34+B+Cu+Zn

PEAT-Kay Plus Bio 7-6-34+B+Cu+Zn